Q&A Dags för yrkeslivet - Umeå

Tid:
2024-01-11 09:00 – 2024-01-11 10:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Arbetsterapeutstudenter i Umeå

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som studerar i Umeå att ta del av det nya kursupplägget ”Dags för yrkeslivet”, inklusive ett frågetillfälle med studentombudsmannen och representant från kretsen. Alla arbetsterapeutstudenter i termin 5 i Umeå får länk till kursen och frågetillfället av kursansvarig.