Q&A Dags för yrkeslivet - Stockholm

Tid:
2023-10-20 14:00 – 2023-10-20 15:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Arbetsterapeutstudenter i Stockholm

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som studerar i Stockholm att ta del av det nya kursupplägget ”Dags för yrkeslivet”, inklusive ett frågetillfälle med studentombudsmannen och representant från kretsen. Alla arbetsterapeutstudenter i termin 5 i Stockholm får länk till kursen och frågetillfället av kursansvarig.