Q&A Dags för yrkeslivet - Stockholm

Tid:
2022-10-25 00:00 – 2022-10-25 00:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Arbetsterapeutstudenter i Stockholm

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som studerar i Stockholm att ta del av det nya kursupplägget ”Dags för yrkeslivet”, inklusive ett frågetillfälle med studentombudsmannen och representant från Stockholmskretsen. Alla arbetsterapeutstudenter i termin 5 i Stockholm får länk till kursen och kurstillfället av programansvarig.