Q&A Dags för yrkeslivet - Örebro

Tid:
2022-09-19 00:00 – 2022-09-19 00:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Arbetsterapeutstudenter i Örebro

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som studerar i Örebro att ta del av det nya kursupplägget ”Dags för yrkeslivet”, inklusive ett frågetillfälle med studentombudsmannen och representant från Örebrokretsen. Alla arbetsterapeutstudenter i termin 6 i Örebro får länk till kursen och kurstillfället av programansvarig.