Q&A Dags för yrkeslivet - Örebro

Tid:
2023-09-18 13:00 – 2023-09-18 14:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Arbetsterapeutstudenter i Örebro

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som studerar i Örebro att ta del av det nya kursupplägget ”Dags för yrkeslivet”, inklusive ett frågetillfälle med studentombudsmannen och representant från kretsen. Alla arbetsterapeutstudenter i termin 5 i Örebro får länk till kursen och frågetillfället av kursansvarig.