Q&A Dags för yrkeslivet - Norrköping

Tid:
2022-10-21 00:00 – 2022-10-21 00:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Arbetsterapeutstudenter i Norrköping

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som studerar i Norrköping att ta del av det nya kursupplägget ”Dags för yrkeslivet”, inklusive ett frågetillfälle med studentombudsmannen och representant från kretsen. Alla arbetsterapeutstudenter i termin 5 i Norrköping får länk till kursen och frågetillfället av kursansvarig.