Q&A Dags för yrkeslivet - Lund

Tid:
2023-05-29 15:00 – 2023-05-29 16:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Arbetsterapeutstudenter i Lund

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som studerar i Lund att ta del av det nya kursupplägget ”Dags för yrkeslivet”, inklusive ett frågetillfälle med studentombudsmannen och representant från kretsen. Alla arbetsterapeutstudenter i termin 5 i Lund får länk till kursen och frågetillfället av kursansvarig.