Q&A Dags för yrkeslivet - Luleå

Tid:
2022-12-06 00:00 – 2022-12-06 00:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Arbetsterapeutstudenter i Luleå

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som studerar i Luleå att ta del av det nya kursupplägget ”Dags för yrkeslivet”, inklusive ett frågetillfälle med studentombudsmannen och representant från kretsen. Alla arbetsterapeutstudenter i termin 5 i Luleå får länk till kursen och frågetillfället av kursansvarig.