Q&A Dags för yrkeslivet - Jönköping

Tid:
2023-10-13 09:00 – 2023-10-13 10:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Arbetsterapeutstudenter i Jönköping

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som studerar i Jönköping att ta del av det nya kursupplägget ”Dags för yrkeslivet”, inklusive ett frågetillfälle med studentombudsmannen och representant från kretsen. Alla arbetsterapeutstudenter i termin 5 i Jönköping får länk till kursen och frågetillfället av kursansvarig.