Q&A Dags för yrkeslivet - Jönköping

Tid:
2022-10-13 00:00 – 2022-10-13 00:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Arbetsterapeutstudenter i Jönköping

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som studerar i Jönköping att ta del av det nya kursupplägget ”Dags för yrkeslivet”, inklusive ett frågetillfälle med studentombudsmannen och representant från kretsen. Alla arbetsterapeutstudenter i termin 5 i Jönköping får länk till kursen och kurstillfället av programansvarig.