Q&A Dags för yrkeslivet - Göteborg

Tid:
2024-01-08 08:30 – 2024-01-08 09:30
Plats:
Online
Målgrupp:
Arbetsterapeutstudenter i Göteborg

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som studerar i Göteborg att ta del av det nya kursupplägget ”Dags för yrkeslivet”, inklusive ett frågetillfälle med studentombudsmannen och representant från kretsen. Alla arbetsterapeutstudenter i termin 5 i Göteborg får länk till kursen och frågetillfället av kursansvarig.