Q&A Dags för yrkeslivet - Göteborg

Tid:
2023-01-05 00:00 – 2023-01-05 00:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Arbetsterapeutstudenter i Göteborg

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som studerar i Göteborg att ta del av det nya kursupplägget ”Dags för yrkeslivet”, inklusive ett frågetillfälle med studentombudsmannen och representant från kretsen. Alla arbetsterapeutstudenter i termin 5 i Göteborg får länk till kursen och kurstillfället av programansvarig.