PRPP Fördjupningskurs

Tid:
2022-10-18 09:00 – 2022-10-18 12:30
Plats:
Distansutbildning via Teams
Sedan du gick kursen PRPP (innan 2019) har vi utbildat svenska kursledare som tagit fram ett svenskt kursmaterial. Syftet med fördjupningskursen är att du som tidigare gått kurs i PRPP ska få ta del av det nya materialet samt den senaste forskningen om metoden och säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen visat evidens för. Du får även via kursen möjlighet att utbyta erfarenheter med andra arbetsterapeuter som utövar PRPP.
I kurspriset ingår det svenska kursmaterialet och förinspelade föreläsningar. Efter avslutat kurs får du tillgång till en kommunikationsplattform med det senaste materialet i digitalform och en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som använder PRPP.
Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig