Professionsstrategiska rådet sammanträder

Tid:
2019-12-18 10:00 – 2019-12-18 16:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Nacka, Stockholm

Det professionsstrategiska rådets uppdrag är att utgöra ett effektivt stöd för förbundets organisation, centralt och lokalt för medlemmar, förtroendemän och tjänstemän när det gäller att visa värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor.