Praktisk kjørevurdering og P-Drive

Tid:
2019-10-01 00:05 – 2019-10-03 23:59
Plats:
Oslo
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

Praktisk kjøretest P-Drive er et undersøkelses og vurderingsredskap som brukes ved observasjon av kjøreferdigheter. P-Driver er forsket på og funnet valid og reliabelt i forhold til personer med slag, demens og mild kognitiv funksjonsnedsettelse.

Forelesere: Ann-Helen Patomella, PhD, Sektionen för Arbetsterapi, Karolinska Institutet og Helena Selander Fil. Dr., Leg Arbetsterapeut, Statens Väg & Transportforskningsinstitut som henholdsvis har utviklet instrumentet og forsket på det.

Program – kommer

Kurset kvalifiserer ergoterapeuter til å benytte P-drive ved førerkortvurderinger og er meritterende med 22 timer ergoterapispesifikt kurs. 

Kursdeltakerne kan i etterkant av kurset kalibreres. Ved dokumentert kalibrering godkjennes ytterligere 35 timer.

Pris medlemmer kr. 3 000,-, tillitsvalgte kr. 1 500,- og ikkemedlemmer kr. 6 000,-.

Medlemmer i Sveriges Arbetsterapeuter og Ergoterapeutforeningen Danmark vil få medlemspris, medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund vil bli prioritert.

Läs mer och anmäl dig