Nationell användarkonferens för Klassifikation av Vårdåtgärder (KVÅ) inom psykiatrin

Tid:
2021-11-17 13:00 – 2021-11-17 16:30
Plats:
Digital konferens med Teams som plattform

Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem och den av SKR:s Nätverk för styrning och ledning i psykiatrin utsedda Beredningsgruppen för samordnad rapportering till patientregistret inbjuder till Nationell användarkonferens för Klassifikation av Vårdåtgärder (KVÅ) inom psykiatrin.

Årets tema: Baslista för alla yrkesgrupper i psykiatrisk öppenvård – en förberedelse för utvidgad rapportering till Socialstyrelsens patientregister.

Inför den planerade utvidgningen av inrapporteringen av psykiatrisk öppenvård har en första version av ett professionsgemensamt kodurval för psykiatrisk öppenvård publicerats på Socialstyrelsens hemsida, se under ”Övriga KVÅ-lathundar” på Lathundar för klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) - Socialstyrelsen.

Preliminärt konferensprogram (pdf).

Kostnad: Ingen deltagaravgift tas ut.
Anmälan till konferensen görs senast 3 november här.

Varmt välkommen till årets konferens!