MS-forum

Tid:
2020-11-19 09:00 – 2020-11-20 21:00
Plats:

MS-forum är en konferens där samtliga aktörer i samhället, som i sin profession möter personer med MS, får möjlighet till en gemensam baskunskap. MS-forum arrangeras vartannat år i samarbete med MS-fonden.

Läs mer på MS-fondens webbplats.