Välkommen till MS FORUM 2022

Tid:
2022-03-10 08:00 – 2022-03-11 17:00
Plats:
Grand Hotel, Stockholm

Sista anmälningsdag för registrering är den 11 februari 2022.

Arrangör
MSfonden

Samverkanspartners
Svenska MS-sällskapets rehabiliteringsutskott
Fysioterapeuterna Sektionen för Neurologi
Sveriges MSsjuksköterskeförening

Läs mer och anmäl dig här