Introduktion i MOHO-begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund

Tid:
2020-05-18 01:00 – 2020-07-18 23:59
Plats:
Online
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter som ska använda eller använder bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund utgivet av Sveriges Arbetsterapeuter. I de fall bedömningsinstrumentet också riktar sig till annan profession, till exempel DOA, kan annan profession ta del av kursen.

Den här onlinekursen är för dig som använder eller ska börja använda ett bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund utgiven av Sveriges Arbetsterapeuter, se lista nedan. MOHO är en evidensbaserad, personcentrerad, aktivitetsfokuserad praxismodell som förklarar hur en person motiveras till görande.

Onlinekursen innehåller inspelade föreläsningar, text och bilder, som motsvarar en kursdag (cirka 8 timmar). Du har tillgång till onlinekursen under två månader, för att kunna titta på föreläsningarna flera gånger, använda bedömningsinstrumentet med MOHO som teoretisk grund och sedan kunna gå tillbaka till kursen.

Kursen består av följande delar:

  • Människans görande och aktivitet
  • Viljekraft
  • Vanebildning
  • Utförandekapacitet och den levda kroppen
  • Miljö
  • Dimensioner av görande och aktivitetsanpassning

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Löpande antagning

Nu öppnar vi tillfälligt upp Akademins onlinekurser för löpande antagning. Syftet är att öka tillgängligheten ytterligare och göra det ännu enklare för dig att kompetensutveckla dig nu under rådande tuffa omständigheter.
Sverige och världen står just nu inför extraordinära utmaningar på grund av coronapandemin. Sveriges Arbetsterapeuter har beslutat att vi så långt det är möjligt och så länge det behövs kommer att anpassa vår verksamhet efter de förhållanden som råder.
Istället för att vänta in ett specifikt datum kan du gå kursen direkt, när det passar dig. Vi kommer att anpassa slutdatum så att du får tillgång till kursen lika länge som det är tänkt.

Läs mer och anmäl dig