Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

Tid:
2021-11-16 10:00 – 2021-11-17 16:00
Plats:
Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter, som arbetar med personer med kognitiv funktionsnedsättning som har svårighet att använda vardagsteknik.

META, är en observationsbaserad bedömning som syftar till att identifiera färdigheter och brister i färdigheter vid användning av vardagsteknik bland i första hand äldre personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom, men även hos äldre i allmänhet, och hos personer med kognitivt funktionshinder på grund av exempelvis hjärnskada.

Läs mer och anmäl dig