Management of Everyday Technology Assessment (META)

Tid:
2020-10-05 00:00 – 2020-10-06 00:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

META, är en observationsbaserad bedömning som syftar till att identifiera färdigheter och brister i färdigheter vid användning av vardagsteknik hos i första hand äldre personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig