Konferens: Hjärnhälsa

Tid:
2019-09-09 09:00 – 2019-09-09 17:00
Plats:
Linköping

Välkommen till konferensen Hjärnhälsa 1,5 – en konferens som vänder sig till alla som arbetar i relationsorienterade yrken. Fokus ligger på att förmedla vetenskaplig kunskap om hjärnan, ge verktyg som är direkt tillämpbara både för att skydda sig och att använda i stressrelaterade tillstånd. Nyttan av fysisk aktivitet för välmående, balans mellan organismens olika system och hur vi hjälper hjärnan att vila är fokuserade ämnen.

Läs mer och anmäl dig