Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg: International Forum on Quality and Safety in Healthcare

Tid:
2022-03-30 09:00 – 2022-04-01 17:00
Plats:
Göteborg

Nästa år kommer den internationellt kända och erkända konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare till Sverige och Göteborg, den 30 mars till 1 april. Sveriges Arbetsterapeuter ingår i konferensens referensgrupp.

Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. Den har funnits sedan 1996 och de årliga konferenserna förläggs till olika städer, framför allt i Europa, och brukar samla över 3 000 deltagare från ett 70-tal länder.

SKR är konferensens svenska partner och lokal arrangör tillsammans med Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Kronoberg.

Temat för 2022 års konferens är Together we create tomorrow today och innehållet fokuserar på morgondagens hälsoutmaningar. Ambitionen är att Sverige på konferensen ska visa den höga kvalitet och de framsteg som svensk hälso- och sjukvård och omsorg står för.

De teman som redan nu är fastlagda för konferensen (och som finns med varje år) är:

  • Quality Cost Value – kvalitet, kostnader och värde
  • Safety – tillit och säkerhet
  • Person and Family Centered Care – person- och familjecentrerad vård
  • Population and Public Health – hälsa i befolkningen
  • Building Capability and Leadership – utveckla förmåga att leda utveckling
  • Improvement Methods – förbättringsmetoder

Nära vård nytt temaspår

På förslag från svenska programgruppen, har den internationella programgruppen nu också lagt till ett sjunde temaspår – Integrated Care, Nära vård.

Eventuella ytterligare temaspår kommer att läggas fast efterhand. Ett preliminärt program för konferensen beräknas kunna presenteras i november 2021.

Vill du medverka?

Under perioden 22 juni–25 augusti 2021 är det Call for speakers. Då är du välkommen att skicka in förslag på ämnen till konferensens innehåll, eller om du själv vill föreläsa. I augusti–november 2021 är det Call for posters, om du hellre vill presentera ditt bidrag på en poster/affisch.

Övriga viktiga hållpunkter

I september 2021 tas det beslut huruvida konferensen kommer äga rum fysiskt eller digitalt, eller om det blir en kombination av båda. Då öppnar även anmälan för deltagare. ​

Läs mer om konferensens på SKR:s webbplats