Internationaliseringsdag

Tid:
2019-12-11 10:00 – 2019-12-03 15:30
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Nacka, Stockholm

De internationaliseringsansvariga från arbetsterapeututbildningarna möts för att diskutera gemensamma frågor. Ritchard Ledgerd, WFOT:s executive director, medverkar och berättar om arbetsterapi i ett globalt perspektiv.