International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2022

Tid:
2022-03-30 09:00 – 2022-04-01 17:00
Plats:
Göteborg

Den 30 mars till 1 april 2022 återkommer den internationellt kända och erkända konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare till Sverige och Göteborg. Konferensen brukar locka omkring 3000 besökare från ett 70-tal länder. Pandemin har gjort att årets tre konferenser blir helt digitala, men siktet är i nuläget inställt på en fysisk konferens 2022. Beslut om formatet tas senare i år.

Innehållet i konferensen tar fasta på dagens och morgondagens hälsoutmaningar och är en mötesplats för experter, forskare och personal från vård och omsorg. Ambitionen är att Sverige på konferensen ska visa den höga kvalitet och de framsteg som svensk hälso- och sjukvård och omsorg står för. I augusti kommer det att vara möjligt att skicka in programförslag, som poster och/eller föreläsning.

Senast Sverige arrangerade konferensen var 2016, även då i Göteborg. Bakom konferensen står den oberoende ideella organisationen IHI, Institute for Healthcare Improvement, och den världsomspännande kunskapsorganisationen BMJ, bland annat utgivare av British Medical Journal. Svenska arrangörer är Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Kronoberg samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).