Hjälpmedelsriksdagen – för vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning

Tid:
2021-04-13 09:00 – 2021-04-13 17:30
Plats:
Digitalt

Leva & Fungera lanserar Hjälpmedelsriksdagen – ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Programmet har satts samman med hjälp av ett programråd bestående av representanter från Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt. Hjälpmedelsriksdagen är kostnadsfri och genomförs digitalt den 13 april 2021, och samlar politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer.

Hjälpmedelsriksdagen vill bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet. Syftet är också att visa på vinsterna och effekterna, både för den enskilde och för samhället, av en effektiv och jämlik hjälpmedelsförsörjning. 

Ida Kåhlin är en av talarna. Se programmet och anmäl dig