Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser – en win-win-situation för individ och samhälle

Tid:
2020-10-27 08:30 – 2020-10-27 09:30
Plats:
Teams

Välkommen till Sveriges Arbetsterapeuters digitala frukostseminarium på Arbetsterapins dag 2020 den 27 oktober! Temat är Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser – en win-win-situation för individ och samhälle. Vi avslutar seminariet med att tillkännage och dela ut utmärkelserna Årets arbetsterapeut och Årets arbetsterapeutstudent.

Demografiska förändringar, en utökad hälso- och sjukvård i hemmet och omställningen till en nära vård kommer att öka behovet av kommunala insatser. Om vi ska klara framtidens utmaningar gällande personella och ekonomiska resurser är det avgörande med ett större fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser – kanske mer än någonsin i sviterna efter coronapandemin.

På seminariet kommer vi att prata om de samhällsekonomiska vinster som hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser i kommunen skapar, och hur det samtidigt möjliggör en självständigare vardag med ökad delaktighet för den enskilde. En win-win-situation!

Medverkar gör:

  • Magnus Zingmark, leg. arbetsterapeut, FoU-ansvarig Östersunds kommun, gästforskare Umeå Universitet och biträdande forskare Lunds universitet
  • Christina Tallberg, ordförande PRO
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR
  • Kristina Nilsson (S), Socialutskottets vice ordförande
  • Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Se frukostseminariet

Spola fram till cirka 10:30 minuter in i filmen för att komma till starten för seminariet.