Ha Koll – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter

Tid:
2022-05-19 09:45 – 2022-05-20 15:30
Plats:
Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga.

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter som gruppledare av den manualbaserade interventionsmetoden ”Ha Koll”.
Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling.
Interventionen omfattar tio plus sex gruppträffar som kan ges en gång per vecka. De första tio gruppträffarna har fokus på tidshantering och de sex efterföljande gruppträffarna fokuserar mer på planering och organisationsförmåga.

I kursen ingår även bedömningsinstrumentet ”Aktivitet i tid med struktur”. Denna självskattning används för personcentrerad utvärdering av interventionen.

Läs mer och anmäl dig