Ha Koll! – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter

Tid:
2019-03-25 09:45 – 2019-03-26 16:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Stockholm
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

Kursen riktar sig till arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga. Metoden kan tillämpas för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar exempelvis ADHD, Autism samt för personer som har medfödda funktionsnedsättningar (till exempel RMB, CP), lindrig utvecklingsstörning eller som har psykisk sjukdom/ohälsa.

Läs mer och anmäl dig