Fysisk aktivitet och proteinrikt kosttillägg till personer som bor på äldreboende: från forskning till tillämpning

Tid:
2021-05-05 14:30 – 2021-05-05 16:00
Plats:
Online

Fysisk aktivitet och bra mat är hörnstenar i ett aktivt och rikt liv i alla åldrar, även sent i livet. Många som flyttar till äldreboenden har dålig näringsstatus och är fysiskt inaktiva och muskelsvaga. Till viss del kan det motverkas.

Syftet med detta webbinarium är att diskutera innehållet i den äldreomsorg samhället erbjuder. Fokus kommer att ligga på nutrition och fysisk aktivitet. Ligger det ett värde i att erbjuda individer som bor på äldreboende enkla muskelstärkande övningar som genomförs i den dagliga omvårdnaden, i kombination med extra närings- och proteinrikt kosttillägg?

Webbinariet erbjuder från ett tvärprofessionellt perspektiv uppdaterade nationella och internationella rekommendationer om träning och nutrition för äldre. Rekommendationerna kommer att speglas av genomförandet och resultaten från den nyligen avslutade så kallade OPEN-studien, där dagliga uppresningsövningar och dagligt proteinrikt kosttillägg till personer på äldre-boende utvärderats. Även de äldres och personalens personliga erfarenheter och upplevelser av träningen och kosttilläggen kommer att presenteras.

Sveriges Arbetsterapeuter är en av organisationerna bakom webbinariet och arbetsterapeut och Med dr Sofia Vikström från KI medverkar som föreläsare.

Webbinariet är kostnadsfritt och sista dag för anmälan är den 5 maj. Läs mer och anmäl dig via QR-kod (pdf).