Extra fullmäktige 29 november

Tid:
2022-11-29 16:00 – 2022-11-29 18:00
Plats:
Digitalt

Två av ledamöterna i förbundsstyrelsen har av privata skäl varit tvungna att avsäga sig sina uppdrag. Sveriges Arbetsterapeuter håller därför fyllnadsval vid ett extra, digitalt, fullmäktigemöte den 29 november klockan 16.00–18.00.

Läs mer om det extra fullmäktigemötet!