ETUQ - Frågeformulär om användning av vardagsteknik

Tid:
2021-12-09 08:30 – 2021-12-09 15:00
Plats:
Distansutbildning via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

ETUQ fångar vilken vardagsteknik som är relevant för personen, vilken vardagsteknik som personen använder respektive inte använder och om det finns svårigheter med att använda tekniken.

Vardagsteknik och användning av denna spelar en allt större roll för både delaktighet och utförande av aktiviteter såväl inom som utanför hemmet. Frågeformuläret, som heter Everyday Technology Use Questionnaire på engelska, har utvecklats för att undersöka personers och gruppers uppfattning om sin förmåga att använda olika vardagstekniska föremål och tjänster samt relevansen av dessa. ETUQ används i en strukturerad intervju, som fokuserar på vardagstekniska föremål och tjänster som exempelvis fjärrkontroller, hushållselektronik, mobiltelefoner, surfplattor och biljettautomater.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig