Etiska rådet sammanträder

Tid:
2019-10-18 13:00 – 2019-10-18 15:00
Plats:
webbmöte

Det etiska rådet stödjer Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor, håller sig informerade i aktuella etiska frågor av betydelse för arbetsterapeuter och stimulerar till aktiv debatt.

Etiska rådet