Etiska rådet sammanträder

Tid:
2020-06-11 09:30 – 2020-06-11 11:30
Plats:
Online

Det etiska rådet stödjer Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor, håller sig informerade i aktuella etiska frågor av betydelse för arbetsterapeuter och stimulerar till aktiv debatt.

Läs mer