Etiska rådet sammanträder

Tid:
2020-01-31 08:00 – 2020-01-31 16:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Nacka, Nacka, Stockholm

Det etiska rådet stödjer Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor, håller sig informerade i aktuella etiska frågor av betydelse för arbetsterapeuter och stimulerar till aktiv debatt.

Etiska rådet