Etiska rådet sammanträder

Tid:
2019-09-03 10:00 – 2019-09-04 16:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Stockholm

Det etiska rådet stödjer Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor, håller sig informerade i aktuella etiska frågor av betydelse för arbetsterapeuter och stimulerar till aktiv debatt.

Etiska rådet