Etiska rådet sammanträder

Tid:
2019-04-26 09:30 – 2019-04-26 11:30
Plats:
, Webbmöte

Det etiska rådet stödjer Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor, håller sig informerade i aktuella etiska frågor av betydelse för arbetsterapeuter och stimulerar till aktiv debatt.

Etiska rådet