Etiska rådet sammanträder

Tid:
2023-10-05 10:30 – 2023-10-06 13:00
Plats:
Kansli, Nacka, Stockholm

Det etiska rådet stödjer Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor, håller sig informerade i aktuella etiska frågor av betydelse för arbetsterapeuter och stimulerar till aktiv debatt.