Etiska rådet sammanträder

Tid:
2023-05-03 10:30 – 2023-05-04 13:00
Plats:
Stockholm

Det etiska rådet stödjer Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor, håller sig informerade i aktuella etiska frågor av betydelse för arbetsterapeuter och stimulerar till aktiv debatt.