Lär känna arbetsterapeutstudenter från hela landet!

Tid:
2021-09-23 17:00 – 2021-09-23 18:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Student
Terminen är i gång! Välkommen till en kväll av och för studenter där ni (online) får lära känna studentstyrelsen och andra studenter från hela landet. Vi pratar, delar erfarenheter om utbildningen och har en pristävling. Att hjälpmedelsdagen infaller samma dag låter vi såklart inte gå obemärkt förbi.
Du måste inte vara medlem för att delta – ALLA arbetsterapeutstudenter är välkomna! 
Anmäl er till studentombudsmannen eller läs mer här