EDAQ - Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö

Tid:
2023-09-26 00:00 – 2023-09-26 00:00
Plats:
Distans, via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

Instrumentet Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö (EDAQ) beskriver en persons förmåga och svårigheter i ett stort antal dagliga aktiviteter, hur aktiviteterna utförs utan någon form av anpassning (hjälpmedel, vardagsredskap eller annan metod) respektive med anpassning.  EDAQ kan användas för att utvärdera arbetsterapeutiska åtgärder och även diskutera interventionsstrategier. Nyttan för personen belyses härmed liksom nyttan av den arbetsterapeutiska interventionen.

Instrumentet är utvecklat för personer med reumatisk sjukdom men har använts för andra långvariga sjukdomar och skador i rörelseorganen.  EDAQ kan också användas i rehabilitering av personer med restsymtom efter långvariga tillstånd som trötthet, muskelsvaghet eller smärta.
Kursen i EDAQ består av tre obligatoriska moment motsvarande tre kursdagar. I kurspriset ingår också bedömningsinstrumentet Självskattning i dagliga aktiviteter i hemmiljö (EDAQ).
Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras du vid antagningen.

Läs mer och anmäl dig