EDAQ - Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö – utan eller med hjälpmedel/vardagsredskap/annan metod

Tid:
2022-03-24 08:30 – 2022-03-24 14:00
Plats:
Distansutbildning via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

Instrumentet Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö (EDAQ) beskriver en persons förmåga och svårigheter i ett stort antal dagliga aktiviteter, hur aktiviteterna utförs utan någon form av anpassning (hjälpmedel, vardagsredskap eller annan metod) respektive med anpassning. EDAQ kan användas för att utvärdera arbetsterapeutiska åtgärder och även diskutera interventionsstrategier. Nyttan för personen belyses härmed liksom nyttan av den arbetsterapeutiska interventionen.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig