DOA - Dialog om arbetsförmåga

Tid:
2022-11-17 09:30 – 2022-11-17 16:00
Plats:
Distansutbildning via Teams
Målgrupp:
Avsedda användare av DOA är främst leg. arbetsterapeuter som arbetar med arbetsrehabilitering eller andra former av arbetslivsinriktade insatser. Numera är kursen även tillgängligt för andra professioner inom arbetslivsinriktade verksamheter.
Dialog om arbetsförmåga (DOA) syftar till att ge en samlad bild av en persons resurser och begränsningar i förhållande till arbete eller arbetsliknande aktiviteter. DOA har använts i Sverige sedan 2001. Instrumentet avser att användas vid kartläggning och utredning av arbetsförmåga samt för att sätta mål och följa upp arbetslivsinriktade insatser på individnivå. DOA kan även användas för att mäta förändringar av arbetsförmåga på gruppnivå.
Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig