DOA - Dialog om arbetsförmåga

Tid:
2021-05-11 08:30 – 2021-05-11 16:00
Plats:
Distansutbildning via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

Dialog om arbetsförmåga (DOA) är en kurs för dig som arbetar med arbetsrehabilitering eller andra former av arbetslivsinriktade insatser.  DOA är ett stöd för klient och arbetsterapeut i utredning av klientens arbetsförmåga och i fortsatta arbetslivsinriktade insatser.

DOA är ett skattningsinstrument som utvecklats i Sverige och har the Model of Human Occupation som teoretisk grund. 

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig