Digital workshop kring arbetsterapi och informatik

Tid:
2022-06-13 13:00 – 2022-06-13 15:00
Plats:
Digitalt via Teams,
Målgrupp:
Verksamhetsutvecklare, chefer, MAR:ar och arbetsterapeuter med särskilt intresse för begrepp och term-arbete.

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in dig som arbetar med informatik, (begrepp- och termarbete tex KVÅ och ICF) på ledningsnivå eller för professionsutveckling till en digital workshop 13 juni kl. 13.00–15.00. Syftet är att informera om hur förbundet arbetar med informatik för arbetsterapeuter och lyssna in och ha dialog kring utveckling och samarbete när det gäller informatik för arbetsterapeuter.

Workshopen är tänkt som ett första uppstartsmöte för de som har ett särskilt intresse i frågan. Om intresse finns för samarbete i nätverk kan det bli fler möten framöver.

Från Sveriges Arbetsterapeuter medverkar; Annika Lexén, 2:e vice ordförande, Lena Haglund, professionsrådgivare, samt Christina Lundqvist, utvecklingschef.

Preliminärt program:

  • Inledning och välkommen, Annika Lexén
  • Förbundets arbete med KVÅ och ICF, Lena Haglund
  • KVÅ som grund för förbättringsarbete, exempel från kvalitetsregister, Christina Lundqvist
  • Workshop och dialog kring utveckling och samarbete
  • Avslut – hur går vi vidare

Workshopen är för medlemmar och är kostnadsfri. Om du är intresserad av frågan men inte har möjlighet att vara med vid det här tillfället så kan du även anmäla intresse att ta del av informationen i efterhand.

Sista anmälan är den 9 juni. Länk till mötet skickas ut den 10 juni.

Välkommen att anmäla dig!

Eventuella frågor besvaras av Christina Lundqvist, christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se  telefon 08 507 488 94

Anmäl dig här