CO-OP - The Cognitive Orientation to Occupational Performance Approach

Tid:
2019-09-09 10:00 – 2019-09-10 16:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

CO-OP är en klientcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP ger personen förutsättningar att genom problemlösnings- och kognitiva strategier klara att processa en aktivitet från start till mål.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig