Chefsdag med Per Naroskin, psykolog, psykoterapeut, författare, ståuppkomiker och föreläsare.

Tid:
2022-04-01 14:00 – 2022-04-01 15:30
Plats:
hybridmöte = möjligt att också delta digitalt, Stockholm
Målgrupp:
Chef

Anmälningslänk skickas separat till de medlemmar som har angett att de arbetar som chef.