AusTOMs-OT-S - Utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat

Tid:
2021-12-02 08:30 – 2021-12-02 14:00
Plats:
Distansutbildning via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

AusTOMs-OT-S är ett instrument som används för att mäta effekt och utvärdera resultat av arbetsterapeutisk intervention.

Instrumentet kan användas med personer som har behov av arbetsterapeutiska åtgärder oavsett ålder, diagnos, funktionstillstånd eller funktionsnedsättning.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig