Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

Tid:
2021-02-05 08:30 – 2021-02-05 15:30
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Distansutbildning via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas.

Ur kursinnehållet

  • Vilka författningar styr intygsskrivning?
  • Att utfärda intyg och rollfördelning
  • Att utforma ett intyg
  • Arbetsterapeutens yrkesansvar
  • Patientens möjlighet att påverka intygets innehåll
  • Konsekvensen av undermåliga intyg

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig