Temadagar för Arbetsterapeuter i skolan

Tid:
2021-06-03 10:41 – 2021-06-03 10:41
Plats:
Distansutbildning via Teams
Målgrupp:
Arbetsterapeuter som arbetar som arbetsterapeuter i förskola och/eller skola (även gymnasieskola och vuxen utbildning) och/eller i centrala elevhälsan.

Med de här dagarna vill vi erbjuda arbetsterapeuter som arbetar i skolan möjlighet att öka och utbyta kunskap och erfarenheter om det arbetsterapeutiska arbetet i skolan.

Temadag för Arbetsterapeuter i skolan var inplanerad under 2020. På grund av pandemin kunde den inte genomföras som den var tänkt. För att kunna ge innehållet på ett coronasäkert sätt har vi gjort om upplägget så att det nu är två webbinarier på distans.

  • 3 juni – Webbinarium via Teams - Evidensbaserad arbetsterapi i skolan
    Aktuell forskning och pågående projekt inom skolan, nationellt och internationellt, det kommer också finnas möjlighet till erfarenhetsutbyte.
  • Oktober – Webbinarium via Teams - Juridik kring arbetsterapeutens roll i skolan/elevhälsan (lagar som styr, journalhantering och sekretess med mera)

Läs mer och anmäl dig