Arbetsterapins dag och World Occupational Therapy Day

Tid:
2020-10-27 06:00 – 2020-10-27 17:00
Plats:
Hela världen

Läs mer Arbetsterapins dag och World Occupational Therapy Day och vilka aktiviteter som planeras.