Arbetsterapiforum 2021

Tid:
2021-03-16 09:00 – 2021-03-17 17:00
Plats:
Digitalt

Välkommen till Arbetsterapiforum som är den största mötesplatsen för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige! Arbetsterapiforum anordnas vartannat år av Sveriges Arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi.

Programmet utgår från inskickade bidrag – abstrakt – som arbetsterapeuter runtom i Sverige skickar in. De som forskar, har genomfört ett projekt- eller utvecklingsarbete på sin arbetsplats eller vill presentera examensarbete kan skicka in sina bidrag.

Välkommen till en inspirerande och mångfacetterad konferens som erbjuder ny kunskap och nya bekantskaper från hela Sverige! Oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, statlig eller privat sektor, om du är student, forskare eller doktorand, intresserad av barn och unga, mångfald eller utbildningsfrågor, så finns något för dig.

Senaste nytt om konferensen hittar du på arbetsterapiforum.se