Arbetsmiljöutbildning

Tid:
2022-05-19 09:00 – 2022-05-19 16:00
Plats:
Distansutbildning via Teams, Online
Målgrupp:
Skyddsombud

Sveriges Arbetsterapeuter anordnar kurs i arbetsmiljö för dig som är skyddsombud!

Mer information och anmälan