Arbetslivsstrategiska rådet sammanträder

Tid:
2019-02-06 10:00 – 2019-02-06 16:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Stockholm

Arbetslivsstrategiska rådet är förbundsstyrelsens beredningsgrupp i löne- och anställningsfrågor. Rådet består av ledamöter i förbundsstyrelsen samt förbundets kanslichef. Förbundets centrala ombudsman deltar även aktivt i rådet. I vissa angelägna frågor kan extern expertis anlitas.