Assisting Hand Assessment (AHA)

Tid:
2022-10-03 10:00 – 2022-10-05 16:00
Plats:
Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter, verksamma inom habilitering för barn-ungdomar eller barnsjukvård

Assisting Hand Assessment (AHA) är ett väl etablerat och använt bedömningsinstrument som bedömer och beskriver hur effektivt barn/ungdomar med unilateral CP eller plexusskada använder sin påverkade arm/hand i tvåhandsaktiviteter. Testet kan användas med barn i åldrarna 18 månader till 18 år. För barnet är AHA en trevlig 10–15 minuter lång semi-strukturerad lekstund där man använder ett test-kit med utvalda leksaker som man behöver använda båda händerna för att leka med. Barnets förmåga att använda sin påverkade hand poängbedöms utifrån kriterier beskrivna i manualen från observation av den videoinspelade lekstunden. AHA har 20 bedömningskomponenter som bedöms på en 4-gradig skala. Poängen från AHA-bedömningen, och barnets individuella bedömningsprofil kan guida intervention. AHA är ett standardiserat test som har användare i många länder och är det mest använda handfunktionstestet i forskningslitteraturen under de senaste 10 åren. AHA kan också användas för att vägleda behandling.

Läs mer om AHA.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras du vid antagningen.

Läs mer och anmäl dig