Adult Assisting Hand Assessment Stroke (Ad-AHA Stroke)

Tid:
2024-04-15 00:00 – 2024-04-17 00:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter
Adult Assisting Hand Assessment Stroke (Ad-AHA Stroke) ett nytt perspektiv på att utvärdera handens funktion hos vuxna eller ungdomar som har en förvärvad hemipares. Ad-AHA Stroke är ett standardiserat test som mäter och beskriver hur effektivt en person med hemipares använder sin påverkade hand (hjälpande hand) i bimanuella aktiviteter. 
I en Ad-AHA Stroke bedömning filmas patienten med hemipares när hen genomför en semistrukturerad tvåhandsaktivitet under 10-15 minuters. Förmåga att använda den påverkade handen tillsammans med den andra handen poängbedöms utifrån observerade kriterier beskrivna i manualen. Ad-AHA Stroke har 19 bedömningskomponenter som bedöms på en fyra gradig skala.
Nu kan vi äntligen erbjuda en kurs för att bli certifierad AHA-bedömare! 
Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig