Årsmöte, Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Tid:
2020-12-05 00:00 – 2020-12-05 00:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Studentmedlemmar

Årsmötet är Sveriges Arbetsterapeutstudenters högst beslutande organ. På årsmötet beslutas mål och inriktning samt studenternas centrala styrelse för det kommande året. Delta för att påverka samtidigt som du tar del av ett spännande program – tillsammans har vi kraft att förändra!

På årsmötet diskuteras och beslutas motioner som skickats in från Sveriges Arbetsterapeutstudenters medlemmar. Alla studentmedlemmar kan skicka in motioner (ett förslag för Sveriges Arbetsterapeutstudenters fortsatta arbete). 

På årsmötet väljs också en ny central styrelse för Sveriges Arbetsterapeutstudenter. Deras uppgift är att föra studenternas talan och delta i planeringen av Sveriges Arbetsterapeutstudenters aktiviteter under året. Två representanter från varje ort väljs till ledamöter och en ordförande samt vice ordförande väljs för att leda styrelsens arbete. Att sitta i centrala styrelsen är utvecklande, breddar ditt kontaktnät och är en bra merit inför yrkeslivet – och så är det väldigt roligt!

Mer information om årsmötet och om hur du anmäler dig kommer.