Årsmöte, Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Tid:
2021-12-04 00:00 – 2021-12-04 00:00
Plats:
Målgrupp:
Student

Årsmötet är Sveriges Arbetsterapeutstudenters högsta beslutande organ. På årsmötet beslutas mål och inriktning samt studenternas centrala styrelse för det kommande året. Delta för att påverka samtidigt som du tar del av ett spännande program – tillsammans har vi kraft att förändra!

På årsmötet diskuteras och beslutas motioner som skickats in från Sveriges Arbetsterapeutstudenters medlemmar och propositioner från styrelsen. Alla studentmedlemmar kan skicka in motioner (ett förslag för Sveriges Arbetsterapeutstudenters fortsatta arbete). Ta din chans att tycka till om vad organisationen ska arbeta med framöver! Motionen skickar du till studentombudsmannen senast 29 oktober.

På årsmötet väljs också en ny central styrelse för Sveriges Arbetsterapeutstudenter. Deras uppgift är att föra studenternas talan och delta i planeringen av Sveriges Arbetsterapeutstudenters aktiviteter under året. Två representanter från varje ort väljs till ledamöter och en ordförande samt vice ordförande väljs för att leda styrelsens arbete.

Att sitta i centrala styrelsen ska vara roligt, utvecklande och meriterande. Som engagerad får du kunskap i och erfarenheter av facklig verksamhet, utbildningsfrågor och arbetsterapiyrket. Samtidigt får du tillgång till ett stort nätverk av studenter och yrkesverksamma från hela landet. Det kan bli en stor tillgång i yrkeslivet. Har du frågor eller är intresserad av att kandidera till styrelsen? Prata med din lokala representant eller studentombudsmannen. Nomineringar till centrala styrelsen ska vara inne senast den 19 oktober och skickas till hanna.svensson@arbetsterapeuterna.se.

Årsmötet äger rum på Sveriges Arbetsterapeuters kansli i Stockholm. De lokala studentföreningarna har möjlighet att skicka delegater till årsmötet för att föra sin orts talan. Förbundet står för delegaternas resor, boende och mat, och de får dessutom ta del av en spännande gästföreläsning (TBA)! Kontakta din lokala representant eller studentombudsmannen senast 19 oktober om du är intresserad av att delta.