Årsmöte, Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Tid:
2019-12-07 00:00 – 2019-12-07 00:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Stockholm

Varje år håller Sveriges Arbetsterapeutstudenter sitt årsmöte. Årsmötet väljer ledamöter till Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse och fastställer mål och riktlinjer för det kommande verksamhetsåret.