Stockholm

Sveriges Arbetsterapeutstudenter Stockholm arbetar för att förbättra arbetsterapeututbildningen, främja gemenskapen bland studenterna och skapandet av en yrkesidentitet redan under studietiden. Detta gör vi bland annat genom att anordna olika aktiviteter som exempelvis föreläsningar, mingel och studiebesök.

I början av varje termin har vi ett terminsmöte där styrelsen väljs in. Tid för möten och aktiviteter annonseras främst på Facebook i era klassgrupper. Alla är varmt välkomna!

Är du nyfiken på vad det innebär att engagera sig i Sveriges Arbetsterapeutstudenter är du varmt välkommen att titta förbi på ett möte eller mejla Sveriges Arbetsterapeutstudenters ordförande som förmedlar kontakt vidare till oss. 

Hoppas vi ses!

Kontaktuppgifter

OrdfStudent@arbetsterapeuterna.se