Stockholm

Sveriges Arbetsterapeutstudenter Stockholm har under terminen många olika och roliga uppdrag. Det första uppdraget som vi har under terminen är att hälsa alla nya studenter välkomna till arbetsterapeutprogrammet. Det sista uppdraget vi har är att hälsa alla studenter som tar examen "Lycka till i yrkeslivet!". Detta gör vi genom en rosceremoni där alla studenterna får en ros av Sveriges Arbetsterapeutstudenter. De studenter som tidigare varit aktiva i Sveriges arbetsterapeutstudenters lokala styrelse får även ett diplom som tack för deras engagemang.

Mellan dessa två uppdrag har vi cirka två möten i månaden. Mötena är öppna och alla studentmedlemmar är välkomna att delta. Dag och tid för våra möten affischeras på anslagstavlan utanför AT-köket på våning 4. Under pandemin hittar ni information om nyheter, möten och aktiviteter på vår Facebooksida Artemis Karolinska.

Sveriges Arbetsterapeutstudenter är också med och anordnar en avslutningsfest för alla studenter innan sommaren, vi uppmärksammar Arbetsterapins dag samt att vi diskuterar och framför medlemmarnas åsikter i viktiga frågor som rör vår utbildning. Sist men inte minst anordnar vi föreläsningar och annat som är både roligt och givande för dig som är medlem i Sveriges arbetsterapeutstudenter.

Hoppas vi ses!

Vänliga hälsningar,

Sveriges Arbetsterapeutstudenter Stockholm

Kontaktuppgifter

Isidora Vera Valencia via ordförande Judith de Léon, OrdfStudent@arbetsterapeuterna.se

Nyheter om möten och aktiviteter hittar ni på vår Facebooksida Artemis Karolinska.