Norrköping

Sveriges Arbetsterapeutstudenter Norrköping arbetar med att förbättra arbetsterapeututbildningen och för att främja det studiesociala livet i Norrköping. Detta gör vi genom att anordna olika aktiviteter.

Vår lokala styrelse i Norrköping anordnar lunchträffar (just nu på distans via Zoom) där du får lära känna andra studenter över terminerna, får hjälp med uppgifter som kan vara svåra, har möjlighet att planera aktiviteter och diskutera om något kan förbättras inom utbildningen. På lunchträffarna svarar vi också gärna på dina frågor om utbildningen, förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och annat. Under året hoppas vi på att organisera många roliga aktiviteter!

Är du nyfiken på vad det innebär att engagera sig i Sveriges Arbetsterapeutstudenter är du varmt välkommen att titta förbi på ett möte eller mejla oss i styrelsen!

Väl mött!

Kontaktuppgifter

norrkopingstudent@arbetsterapeuterna.se

Jennifer Johansson via ordförande Judith de Léon, OrdfStudent@arbetsterapeuterna.se

När vi arbetar på distans så jobbar vi extra hårt med att nå ut till er om kommande aktiviteter, så håll ögonen öppna efter oss! När vi är på campus använder vi en anslagstavla på Clinicum (Kåkenhus, plan 4) där vi sätter upp information om framtida aktiviteter.