Jönköping

Sveriges Arbetsterapeutstudenter Jönköping är en lokal studentorganisation som finns där för studenterna och anordnar aktiviteter under läsårets gång.

Vi i Sveriges Arbetsterapeutstudenter Jönköping arbetar för att arbetsterapeutstudenterna på Jönköping University ska kunna få ut så mycket som möjligt av sin studietid. Detta gör vi bland annat genom att anordna  aktiviteter och evenemang för att stärka en känsla av gemenskap inom klasserna samt mellan de olika terminerna. Vårt mål är att detta ska ske minst en gång per termin.

Ett av våra största fokus är att finnas som en stadig länk mellan studenterna och förbundet för att kunna hjälpa till med diverse frågor och funderingar som kan dyka upp under studieperioden.

Under våra möten diskuteras idéer för nya aktiviteter och evenemang samt utbildningsfrågor. Vi finns på Hälsohögskolan vid Jönköping University men tidpunkt för våra möten varierar, så om du känner att du vill delta är det bara att kontakta oss för information om tid och datum. Alla är självklart varmt välkomna att vara med!

För mer information håll utkik på anslagstavlan, Sveriges Arbetsterapeutstudenter Jönköping Facebookgrupp eller kontakta oss via mejl.

Kontaktuppgifter

sv.arbetsterapeutstudenterjkpg@gmail.com