Förbundsordförande Ida Kåhlin önskar God Jul & Gott Nytt År 2021

Julhälsning från Ida!

Ännu ett minst sagt ovanligt år går mot sitt slut. Den pandemi som slog ner som en bomb för snart två år sedan har fortsatt påverka vår vardag även under 2021. Vi kan inför de stundande jul- och nyårshelgerna tyvärr konstatera att coronaviruset ännu inte verkar vilja släppa sitt grepp och att vi återigen står inför hot om ytterligare skärpta restriktioner.

Jag vill rikta mitt varmaste tack och beundran till er alla arbetsterapeuter för era betydelsefulla insatser för att hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetsterapi ska kunna erbjudas till alla de som behöver det, trots de ovanliga förutsättningar som råder. Jag vill också tacka er lärare och forskare vid våra lärosäten som trots distansläge och restriktioner under året idogt strävat efter att säkerställa att vi får fler kompetenta arbetsterapeuter i Sverige. Till alla er arbetsterapeutstudenter vill jag säga – kämpa på, ni är efterlängtade och ni kommer behövas mer än någonsin.

Ett avslutande tack vill jag rikta till alla er som har ett lokalt eller centralt förtroendeuppdrag inom förbundet. Ni gör ett ovärderligt jobb med att tillvarata och driva arbetsterapeuters fackliga och yrkesmässiga intressen. Tillsammans visar vi värdet av arbetsterapi och driver nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv.

Pandemins effekter är tyvärr något som vi alla kommer behöva leva med även under 2022 och som fortsatt kommer påverka oss arbetsterapeuter både privat och i vårt arbete, oavsett var vi utövar vårt yrke. Vi har en utmanade tid framför oss, men också en tid av oändliga möjligheter för vår profession.

Med det sagt önskar jag er alla en god jul och ett gott nytt år!

Ida Kåhlin
Förbundsordförande

 

Jag vill också passa på att framföra min önskelista till tomten (eller kanske snarare till politiker och beslutsfattare inför det stundande valåret):

Kära tomten, här är listan
Så du inte tappar gnistan
Så att tomten inget missar
Till sjukvårdens små nissar.

Till vår primärvård vill vi ha
En reform som funkar bra
Med tak som är lagom stora
Så vi inga kollegor förlora.

Lite fortbildning kan vi väl få
I alla fall lite då och då
Och specialistutbildning vill vi inte att du missar
Och detta till alla små nissar.

En vård styrd av kunskap vill vi ha
Av det mår faktiskt alla nissar bra
Men att denna kunskap ska va rätt
Har inte visat sig va’ lätt.

Evidens och RCT
Ska självklar vara me’
Men utan klinisk expertis
Blir ingen sjukvård särskilt vis.

En god och nära vård det vill vi ha
Även i kommunen varje dag
Med en MAR och MAL vi ser
Kvalitén kan öka lite mer.

Hjälpmedel är bra att ha
Men lika för alla ska det va’
Vi önskar här ett bra system
Med statlig styrning, no problem.

När julens stjärna lyser klar
Vi önskar ifrån tomtefar
En journal som vi kan dela
Då kan mycket mindre fela.

Med detta sagt, och lite till
En god och nära jul, vi önska vill.